Sajtóanyag

Sajtóanyag
Erdei iskola fejlesztés és beruházás Kismaros-Börzsönyligeten uniós támogatással

2010 júniusában megkezdődött az a mintegy 81 millió Ft értékű,
40 férőhelyes erdei iskola beruházás és fejlesztés, melynek eredményeképpen 2012-től évente 400-450 gyereket fogadhat környezeti nevelési programjain a váci székhelyű Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány Kismaros-Börzsönyligeten.

Kismaros-Börzsönyliget, 2010. június 29. – „A környezeti nevelés területén elsődleges a fiatal generációk fenntarthatóságra nevelése, környezeti és értékmentő tudatosságának erősítése. Célunk új oktatási módszerek, eszközök kidolgozása és elterjesztése, országos szinten is, valamint mintaértékű erdei iskola létrehozása és erdei iskolai programunk minősítése.” – mondta Kelemen Zoltán, a Magosfa Alapítvány vezetője.

A környezeti nevelés elsődleges célcsoportja az általános iskolás korosztály, hiszen ők még valóban fogékonyak a természet megismerésére és megszeretésére. A felső tagozaton tanulók már az összefüggéseket is felismerik, rájönnek arra, hogy ők is sok mindent befolyásolhatnak döntéseikkel - gyakran saját szüleiket veszik rá a környezettudatosabb életmódra. Tapasztalatok és kutatások támasztják alá, hogy az erdei iskolában eltöltött 3-5 nap hosszúságú programok igazán hatékonyak - nemcsak a tananyag, hanem az életmód, a szemlélet elsajátítása tekintetében is.

Az új beruházás eredményeként egy komplex környezeti nevelési eszközökkel felszerelt oktatóközpont jön létre, mely alkalmas iskolás csoportok többnapos, színvonalas fogadására, erdei iskolai programok tartására. Lehetőséget ad a Dunakanyar és Börzsöny térség pedagógusainak és környezeti nevelőinek szervezett tapasztalatcseréjére, műhelymunkájára, helyet adhat a „Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez” c. akkreditált pedagógus-továbbképzésnek, valamint a régiós erdei iskola hálózat működtetésének.

A fejlesztés keretében új erdei iskolai program modulok kerülnek kidolgozásra az iskolák, és az óvodák részére. Ide tartoznak a növényi- és állatvilággal való megismerkedés mellett pl. a komposztálás, tájfajták megismertetése, a már elfeledett házi eljárások alkalmazása a háztartásban. Készülnek kerékpáros modulok a Börzsöny távolabbi részeinek elérése céljából, melyek során lehetőség nyílik az Alsó-Ipoly mente természeti értékeit és kulturális örökségét bemutatni, valamint egy kenus modul, mely a Duna komplex látásmódú megismerését teszi lehetővé.

A Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP-2009-3.2.3) „Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati kiírás keretében a Magosfa Alapítvány mintegy 81 millió Ft-os beruházást és fejlesztést valósít meg az Európai Unió 90%-os támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

A felnövekvő nemzedék szemléletének hatékony formálásával hozzájárulhatunk a fenntarthatósághoz, a minket körülvevő természeti környezet állapotának javulásához.

Bővebb információ:
Mocsári Szilvia
Tel.: 27/501-530
E-mail: mocsariszilvia@magosfa.hu